PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN GIANG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Biểu mẫu 9,10,11,12 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36 trường THCS Văn Giang 11/10/2023 [HyperLink19]
2 Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục THCS Văn Giang 21/11/2020 [HyperLink19]
3 Kế hoạch chỉ đạo công tác chuyên môn 16/10/2018 [HyperLink19]
4 Kế hoạch năm học 2018-2019 trường THCS Văn Giang 03/10/2018 [HyperLink19]
5 Nghị định 44 về Hợp đồng lao động 20/05/2016 [HyperLink19]
6 Văn bản hướng dẫn về Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 20/05/2016 [HyperLink19]
7 Điều lệ trường THCS, THPT... 20/05/2016 [HyperLink19]
8 Quy chế xét tốt nghiệp THCS 20/05/2016 [HyperLink19]
9 Quy định mới về chế độ thai sản nam 2016 20/05/2016 [HyperLink19]
10 Quy định mới về tăng lương 20/05/2016 [HyperLink19]
11 Hướng dẫn hoạt động chuyên môn năm 2015 - 2016 20/05/2016 [HyperLink19]
12 Dạy học lớp 6,7 theo mô hình mới 20/05/2016 [HyperLink19]
13 Văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình của Sở GD 20/05/2016 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS 20/05/2016 [HyperLink19]
15 Văn bản chỉ đạo về công tác văn thư 20/05/2016 [HyperLink19]
16 Tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi” 04/05/2016 [HyperLink19]