PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN GIANG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
84 Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên giỏi huyện năm học 2017-2018 02/11/2017 [HyperLink19]
83 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 02/11/2017 [HyperLink19]
82 Hướng dẫn viết, nộp SKKN năm học 2017-2018 02/11/2017 [HyperLink19]
81 Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học 2017-2018 02/11/2017 [HyperLink19]
80 Thông báo về việc thanh tra công tác quản lí đầu năm học 2017-2018 02/11/2017 [HyperLink19]
80 Tổ chức cuộ thi KHKT dành cho học sinh THCS và thi đồ dùng tự làm dành cho giáo viên 02/11/2017 [HyperLink19]
80 Tổ chức cuộ thi KHKT dành cho học sinh THCS và thi đồ dùng tự làm dành cho giáo viên 02/11/2017 [HyperLink19]
79 - Tang cường công tác đảm bảo ATGT dịp lễ 2/9 17/10/2017 [HyperLink19]
78 - Chấn chỉnh việc bồi dưỡng Tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 17/10/2017 [HyperLink19]
77 -Thông tư quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 17/10/2017 [HyperLink19]
76 -Thông báo lịch duyệt hồ sơ ĐH CĐ cơ sở trong huyện 17/10/2017 [HyperLink19]
75 Tổ chức các hoạt động kỹ năng sống cho học sinh 17/10/2017 [HyperLink19]
74 Giấy mời tổng kết năm học 2016-2017 17/10/2017 [HyperLink19]
73 Thông báo lịch duyệt Đại hội CĐCS trường học 17/10/2017 [HyperLink19]
72 Thi cuối khóa lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh 17/10/2017 [HyperLink19]
71 Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 17/10/2017 [HyperLink19]
70 Triệu tập hội nghị tập huấn công tác kiểm ta nội bộ, khiếu nại 17/10/2017 [HyperLink19]
01 V/v báo cáo kế hoạch quy mô số lớp, số học sinh - năm học 2017-2018 05/08/2017 [HyperLink19]
69 Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh phổ thông 03/05/2017 [HyperLink19]
67 Thông báo nhận đơn phúc khảo SKKN 03/05/2017 [HyperLink19]
1234