PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN GIANG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra học kì I văn 6+8 năm học 2016-2017 Bùi Thị Thương [HyperLink19]
2 Đề thi thử vào THPT lần 2 năm 2016 Bùi Thị Dư [HyperLink19]
3 Đề thi vào THPT năm 2014 Của Sở GD Hai dương Bùi Thị Dư [HyperLink19]
4 Đề thi thử vào THPT lần 1 năm 2016 Bùi Thị Dư [HyperLink19]
5 Đề KT học kì II Ngữ Văn 7 năm học 2015- 2016 Nguyễn Thị Hồng Lý [HyperLink19]
6 Đề KT học kì II Ngữ Văn 8 năm học 2015- 2016 Nguyễn Thị Hồng Lý [HyperLink19]
7 Đề KT học kì I Ngữ Văn 7năm học 2015- 2016 Nguyễn Thị Hồng Lý [HyperLink19]
8 Đề KT học kì I Ngữ văn 8 năm học 2015- 2016 Nguyễn Thị Hồng Lý [HyperLink19]
9 de kiêm tra học kỳ I môn hoa , sinh Nguyễn Văn Quyến [HyperLink19]
10 de kiem tra hoc kỳ II môn sinh và hoa Nguyễn Văn Quyến [HyperLink19]
11 Đề thi dành cho HS khuyết tật học kì II toán 7 - năm học 2015 - 2016 Bùi Thị Ngọc [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra học kì II toán 7 - Năm học 2015-2016 Bùi Thị Ngọc [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra Tiếng Anh Văn 9 học kì I- Năm học 2015- 2016 Vũ Huy Thùy [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra Tiếng Anh Văn 7 học kì II- Năm học 2015- 2016 Vũ Huy Thùy [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra Anh Văn 7 học kì I- Năm học 2015- 2016 Vũ Huy Thùy [HyperLink19]
16 Đề thi dành cho HS khuyết tật học kì I - năm học 2015 - 2016 Nguyễn Đắc Viện [HyperLink19]
17 Đề khảo sát toán 8 - Năm học 2015-2016 Nguyễn Đắc Viện [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra học kì II vật lí 8 - Năm học 2015-2016 Nguyễn Đắc Viện [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra học kì I toán 8 - Năm học 2015-2016 Nguyễn Đắc Viện [HyperLink19]
20 Đề kiểm tra học kì I toán 7 - Năm học 2015-2016 Nguyễn Đắc Viện [HyperLink19]
12