PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN GIANG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 11 Năm học : 2023 - 2024
Thứ hai : 20/11/2023
- Tổ chức các hoạt động ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tuần : 11 Năm học : 2023 - 2024
Thứ ba : 21/11/2023
- Sáng: Dạy, học theo kế hoạch.
- Chiều: Học bù TKB sáng thứ 2(20/11)
Tuần : 11 Năm học : 2023 - 2024
Thứ tư : 22/11/2023
- Dạy, học theo kế hoạch.
- Đón đoàn giám sát của BHXH
Tuần : 11 Năm học : 2023 - 2024
Thứ năm : 23/11/2023
- Dạy, học theo kế hoạch.

Tuần : 11 Năm học : 2023 - 2024
Thứ sáu : 24/11/2023
- Dạy, học theo kế hoạch.

Tuần : 11 Năm học : 2023 - 2024
Thứ bẩy : 25/11/2023
- Dạy, học theo kế hoạch.