PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN GIANG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Vân Anh
   Sinh ngày: 23/07/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 6 - Thôn 3 - Văn Giang - Ninh Giang
   Thành tích:     Đạt giải nhì giỏi huyện môn Toán
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Hương Chi
   Sinh ngày: 31/01/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 4 - Thôn 2 - Văn Giang - Ninh Giang
   Thành tích:    Đạt giải ba giỏi huyện môn Ngữ Văn
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Quang Đức
   Sinh ngày: 19/08/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 1 - Thôn 1 - Văn Giang - Ninh Giang
   Thành tích:    Đạt giải khuyến khích giỏi huyện môn Toán
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Tất Hải
   Sinh ngày: 14/04/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 3 - Thôn 2 - Văn Giang - Ninh Giang
   Thành tích:     Đạt giải ba giỏi huyện môn Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Việt Hải
   Sinh ngày: 18/04/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 5 - Thôn 3 - Văn Giang - Ninh Giang
   Thành tích:    Đạt giải nhất giỏi huyện môn Toán
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Hoài
   Sinh ngày: 09/05/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 6 - Thôn 3 - Văn Giang - Ninh Giang
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích giỏi huyện môn Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thúy Hường
   Sinh ngày: 16/04/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 7 - Thôn 3 - Văn Giang - Ninh Giang
   Thành tích:    Đạt giải khuyến khích giỏi huyện môn Ngữ Văn
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Mai Phương
   Sinh ngày: 12/02/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 7 - Thôn 3 - Văn Giang - Ninh Giang
   Thành tích:      Đạt giải khuyến khích giỏi huyện môn Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Thị Thu Phương
   Sinh ngày: 05/08/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 2 - Thôn 1 - Văn Giang - Ninh Giang
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Phương Thảo
   Sinh ngày: 12/08/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 4 - Thôn 2 - Văn Giang - Ninh Giang
   Thành tích:     Đạt giải ba giỏi huyện môn Ngữ Văn
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910