PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN GIANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 2 1 16500
2 Tin học THCS quyển 4 1 14000
3 Tin học THCS quyển 3 1 14500
4 Sách khuyên góp 7 126700
5 Sách tham khảo công dân 16 204500
6 Thế giới trong ta 18 270000
7 Tạp chí sách gd thư viện và TB trường học 62 433000
8 Tham khảo y học 65 3737900
9 Sách pháp luật 72 3360000
10 Sách tham khảo địa 73 2202500
11 Sách tham khảo sinh 83 1724600
12 Sách tham khảo hoá 86 1948600
13 Tạp chí thiết bị giáo dục 90 1551000
14 Tạp chí khoa học giáo dục 92 1973000
15 Dạy và học ngày nay 92 1680000
16 Văn học và tuổi trẻ 93 838200
17 Sách tham khảo lịch sử 97 2548200
18 Sách tham khảo lí 151 3664800
19 Sách tham khảo tiếng Anh 158 4142200
20 Vật lí tuổi trẻ 159 1616400
21 Sách tham khảo 168 7680600
22 Tạp chí giáo dục 170 3214000
23 Thế giới mới 175 2240000
24 Sách đạo đức 175 4391900
25 Toán học tuổi trẻ 270 2556900
26 Sách tham khảo văn 306 8553500
27 Sách tham khảo toán 465 13920300
28 Sách thiếu nhi 472 13855500
29 Sách nghiệp vụ 910 23338900
30 Toán tuổi thơ 960 7980000
31 Sách giáo khoa 1147 9367200
 
TỔNG
6635
129165400