PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN GIANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 2 1 16500
2 Tin học THCS quyển 4 1 14000
3 Tin học THCS quyển 3 1 14500
4 Sách khuyên góp 7 126700
5 Sách tham khảo công dân 16 204500
6 Thế giới trong ta 18 270000
7 Tạp chí sách gd thư viện và TB trường học 58 395000
8 Tham khảo y học 64 3387900
9 Sách pháp luật 71 3384000
10 Sách tham khảo địa 73 2202500
11 Sách tham khảo sinh 83 1724600
12 Tạp chí thiết bị giáo dục 84 1401000
13 Tạp chí khoa học giáo dục 86 1769000
14 Sách tham khảo hoá 86 1948600
15 Dạy và học ngày nay 86 1530000
16 Văn học và tuổi trẻ 87 778200
17 Sách tham khảo lịch sử 97 2548200
18 Sách tham khảo lí 151 3664800
19 Vật lí tuổi trẻ 153 1496400
20 Sách tham khảo tiếng Anh 158 4142200
21 Tạp chí giáo dục 158 2914000
22 Sách tham khảo 161 6940600
23 Thế giới mới 175 2240000
24 Sách đạo đức 175 4391900
25 Toán học tuổi trẻ 252 2331900
26 Sách tham khảo văn 306 8553500
27 Sách tham khảo toán 465 13920300
28 Sách thiếu nhi 472 13855500
29 Toán tuổi thơ 870 7080000
30 Sách nghiệp vụ 908 23338900
31 Sách giáo khoa 1147 9367200
 
TỔNG
6470
125952400