PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:29:21 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:17:01 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai10:03:35 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
4Khách vãng lai10:03:21 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai10:03:15 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai10:03:08 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
7Khách vãng lai10:02:28 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai10:00:50 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
9Khách vãng lai10:00:28 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
10Khách vãng lai10:00:09 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
11Khách vãng lai09:59:18 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
12Khách vãng lai09:59:03 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
13Khách vãng lai09:58:59 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
14Khách vãng lai09:58:43 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/TKB/Xem_tkb.aspx
15Khách vãng lai09:58:33 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
16Khách vãng lai09:58:31 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
17Khách vãng lai09:57:37 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai09:57:19 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
19Khách vãng lai09:57:08 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
20Khách vãng lai09:56:59 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10640
21Khách vãng lai09:56:28 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai09:54:47 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
23Khách vãng lai09:50:54 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai09:48:47 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
25Khách vãng lai09:47:33 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai09:34:54 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai09:28:26 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10617
28Khách vãng lai09:24:43 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai09:00:36 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
30Khách vãng lai08:41:59 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai08:29:57 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
32Khách vãng lai07:05:22 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
33Khách vãng lai06:57:39 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=15
34Khách vãng lai06:57:37 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=14
35Khách vãng lai06:57:36 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=13
36Khách vãng lai06:57:35 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=12
37Khách vãng lai06:57:34 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=11
38Khách vãng lai06:57:33 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=10
39Khách vãng lai06:57:31 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=9
40Khách vãng lai06:57:30 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=8
41Khách vãng lai06:57:29 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=7
42Khách vãng lai06:57:28 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=6
43Khách vãng lai06:57:27 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=5
44Khách vãng lai06:57:25 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=4
45Khách vãng lai06:57:24 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=3
46Khách vãng lai06:57:23 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=2
47Khách vãng lai06:57:21 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx?author=1
48Khách vãng lai06:14:39 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01838
49Khách vãng lai06:14:17 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10569
50Khách vãng lai06:11:08 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21550
51Khách vãng lai06:09:50 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
52Khách vãng lai05:34:41 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8200
53Khách vãng lai05:18:11 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21492
54Khách vãng lai05:15:32 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
55Khách vãng lai04:54:47 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai04:32:58 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
57Khách vãng lai03:49:03 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
58Khách vãng lai03:33:53 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8178
59Khách vãng lai03:06:53 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8156
60Khách vãng lai03:02:22 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8101
61Khách vãng lai02:55:48 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10591
62Khách vãng lai02:55:36 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10570
63Khách vãng lai02:48:07 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8193
64Khách vãng lai02:46:39 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
65Khách vãng lai02:39:14 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8107
66Khách vãng lai02:39:08 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8106
67Khách vãng lai02:29:11 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8104
68Khách vãng lai02:12:45 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai02:12:45 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Khách vãng lai01:10:21 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
71Khách vãng lai00:50:23 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
72Khách vãng lai00:38:20 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10568
20 1 2019