PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:57:34 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Nguyễn Thúy Hằng05:49:32 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
3Khách vãng lai05:49:22 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai05:47:14 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7182
5Khách vãng lai05:47:12 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/default.aspx
6Nguyễn Thúy Hằng05:45:58 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
7Khách vãng lai05:45:50 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai05:39:12 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
9Khách vãng lai05:35:28 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai05:35:03 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Nguyễn Thúy Hằng05:30:39 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
12Khách vãng lai05:30:31 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Nguyễn Thúy Hằng05:23:38 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
14Khách vãng lai05:23:23 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Nguyễn Thúy Hằng05:21:19 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
16Khách vãng lai05:21:11 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
17Khách vãng lai05:21:05 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai05:20:03 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
19Nguyễn Thúy Hằng05:17:24 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
20Khách vãng lai05:17:14 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai05:16:58 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
22Khách vãng lai05:16:50 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai05:12:29 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai01:55:59 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
25Khách vãng lai01:45:54 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7183
26Khách vãng lai01:39:21 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10607
27Khách vãng lai01:35:20 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_truong.aspx
28Khách vãng lai01:32:59 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
29Khách vãng lai01:29:19 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8454
30Khách vãng lai00:59:41 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
31Khách vãng lai00:56:23 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8533
32Khách vãng lai00:46:25 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6511
33Khách vãng lai00:41:26 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6508
34Khách vãng lai00:20:34 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
35Khách vãng lai00:09:33 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14 11 2018