PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN GIANG
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2023
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
1 12 2023